Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Deel 3 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee beschrijft welke maatregelen de overheid neemt om de goede milieutoestand te behalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan een nieuwe versie van het programma van maatregelen en heeft het OFL gevraagd om een digitale consultatie hierover te begeleiden.

OFL-consultatie deel 3 start 12 oktober

Via de digitale consultatie kunnen betrokkenen op deze website reageren op de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2022-2027 (deel 3). De consultatie start 12 oktober 2020 en loopt tot 2 november 2020.

Deel 3 beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de goede milieutoestand en de milieudoelen te kunnen bereiken. Meer informatie over de Mariene Strategie (deel 1 en 2) vindt u bij achtergrondinformatie. 

Vervolg

Het OFL verzamelt de reacties in een brief aan de ministers van IenW en LNV. Het ministerie van IenW verwerkt de reacties zover mogelijk in het deel 3, dat het ministerie naar verwachting begin 2021 formeel ter inzage legt.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen