Nationaal Burgerberaad Klimaat

Het OFL gaat het Nationaal Burgerberaad Klimaat organiseren, op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het burgerberaad zal gaan over de vraag ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’.

Bekijk website van het Nationaal Burgerberaad Klimaat

Wat is het doel van het burgerberaad?

Met dit burgerberaad wil het kabinet de invloed van Nederlanders op de klimaatopgave vergroten, door hen om advies te vragen. Ook wil het kabinet meer mensen beter betrekken bij politieke besluitvorming die hen raakt.

Hoe werkt het burgerberaad?

Het burgerberaad zal bestaan uit 175 gelote Nederlanders van 16 jaar of ouder. Samen vormen zij een afspiegeling van de samenleving. Zij komen minimaal zes keer bij elkaar, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de vraag: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’ Ze krijgen hiervoor informatie en kennis vanuit verschillende invalshoeken. Ook kunnen zij zelf bepalen welke informatie ze gebruiken, en welke deskundigen en belanghebbenden ze spreken. De deelnemers voeren een dialoog vanuit hun eigen ervaring, waarbij naar iedereen wordt geluisterd. Zo komen ze samen tot een set aanbevelingen. Uiteindelijk overhandigt het burgerberaad dit advies aan het kabinet.

Wat gebeurt er met het advies?

Het kabinet neemt het advies van het burgerberaad serieus en vertelt de deelnemers binnen een half jaar welke aanbevelingen ze overneemt, welke niet, en waarom. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een instellingsbesluit.

Wat is de rol van het OFL?

Het OFL is gevraagd om het burgerberaad te organiseren vanwege haar onafhankelijke positie en haar ervaring en expertise op het gebied van overleg, dialoog en samenwerking. De Rijksoverheid bouwt op deze manier kennis en ervaring op met het organiseren van een burgerberaad.

Het OFL is gestart met de voorbereidingen van de organisatie. De verwachting is dat de eerste bijeenkomst van het burgerberaad eind 2024 kan plaatsvinden.

Discussienotitie PBL

Het OFL heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om een discussienotitie te schrijven. Het doel van deze notitie is om de vraagstelling van het burgerberaad en beschikbare informatie te verkennen, door zoveel mogelijk relevante studies van verschillende kennisinstellingen en deskundigen in kaart te brengen. De notitie dient als vertrekpunt voor een dialoog over de afbakening van de vraagstelling en de verdere inhoudelijke voorbereiding van het burgerberaad. Met deze discussienotitie gaat het OFL de komende tijd in gesprek met relevante kennisinstellingen en (ervarings)deskundigen.

Lees de discussienotitie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen