{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"238840"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Bijeenkomsten ten behoeve van de beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Naar aanleiding van de wateroverlast en hoogwaterstanden in Nederland in de zomer van 2021, had de minister van Infrastructuur en Waterstaat de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater ingericht. Het onderwerp had een grote relevantie voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom had het ministerie het OFL gevraagd om een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Aanleiding

Half juli 2021 had Nederland boven de regio Limburg te maken gekregen met extreme regenval. Het lang aanhouden hiervan had gezorgd voor ernstige wateroverlast en hoogwaterstanden. De minister van IenW had aangegeven met betrokken partijen een beleidstafel te willen inrichten naar voorbeeld van de beleidstafel droogte, waarbij de wateroverlastsituatie in Limburg geëvalueerd werd en bezien werd wat dit had betekend voor het beleid. Het doel van de beleidstafel was te leren van de situatie in Limburg en om, ook op andere plekken in Nederland, nu en in de toekomst, beter voorbereid te zijn voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag die naar verwachting steeds vaker gaat voorkomen.

Beleidstafel

De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater had een doorlooptijd van een jaar en vanuit zeven werksporen werden mogelijke quick wins voor beleid op korte termijn geïnventariseerd. Vervolgens werd de resterende periode gebruikt om tot adviezen voor verbeteringen van beleid te komen. De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater had op haar beurt op twee momenten de Stuurgroep Water geadviseerd, waarin de minister zitting had: in februari en oktober 2022.

De werksporen waren onder andere ingegaan op:

  • Wat voor lessen getrokken konden worden over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en klimaatadaptatie uit de specifieke situatie die in Limburg was ontstaan.
  • Wat een dergelijke neerslagsituatie in andere delen van Nederland tot gevolg zou hebben, met aandacht voor onder andere ruimtelijke inrichting en landgebruik.
  • Hoe het beleid van klimaatadaptatie had gefunctioneerd en mogelijk kon worden aangescherpt.
  • Hoe het hoofdwatersysteem had gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid.
  • Relevante grensoverschrijdende kennisvragen en de invulling van internationale samenwerking.
  • Wat er gedaan kon worden om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

Rol en aanpak OFL

Het onderwerp Wateroverlast en Hoogwater had grote relevantie voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom was het OFL verzocht een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Het ging om een complex en urgent vraagstuk, waarbij veel verschillende partijen en overheidslagen betrokken waren. Een onafhankelijk voorzitter was daarbij van belang. 

Het OFL had twee bijeenkomsten georganiseerd:

  1. Een online bijeenkomst op donderdag 13 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst hadden maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de eerste inventarisatie en de quick wins die door de werksporen waren opgesteld en hierover geadviseerd aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Bekijk de eerste OFL-rapportage voor de beleidstafel.
  2. De tweede bijeenkomst was op 23 september 2022. In deze bijeenkomst hadden de maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de verdere adviezen die door de werksporen waren opgesteld en hierover geadviseerd aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Ga naar de tweede OFL-rapportage

Het OFL had de reactie van de betrokken deelnemers in een onafhankelijk advies verwerkt, dat de OFL-voorzitter aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater had aangeboden en toegelicht. Op deze manier had het OFL de bestuurlijke vertegenwoordigers aan de beleidstafel inzicht gegeven hoe het maatschappelijk veld tegen de adviezen vanuit de werksporen aankijkt, zodat dit betrokken kon worden bij hun besluitvorming.

De aanbevelingen van de beleidstafel waren door de minister van IenW overgenomen en op 19 december aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bekijk het nieuwsbericht: Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) neemt alle aanbevelingen over en stuurt vandaag het eindadvies ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wél’ naar de Tweede Kamer.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.