Houtrook en gezondheid

Het gebruik van open haarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ongeveer tien procent van de Nederlandse huishoudens bezit een houtkachel of open haard. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Het stoken van hout kan echter leiden tot overlast voor omwonenden in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag.

Platform Houtrook en Gezondheid

Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout of andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid aangemaakt. Het Platform Houtrook en Gezondheid bestaat uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het onderzoeksveld, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft diverse oplossingsrichtingen in beeld gebracht om overlast of gezondheidsschade als gevolg van hout stoken door particulieren te voorkomen dan wel te verminderen (fase 1).

Meer informatie vind je op www.platformhoutrook.nl.

OFL en pakket met oplossingsrichtingen

Onafhankelijk voorzitter Job Cohen begeleidde de leden van het platform bij fase 2. Hierin zijn mogelijke oplossingen die in kaart waren gebracht afgewogen. Het streven was om samen tot een pakket aan maatregelen te komen. Naar aanleiding daarvan is een gezamenlijke brief opgesteld en begin 2018 naar onder andere de staatssecretaris gestuurd. Lees de brief op de website van de rijksoverheid.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen