Transitiegroepen

Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergroot­glas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft de kans gegrepen om de transities die essentieel zijn voor onze fysieke leefomgeving te helpen versnellen.

Vijf belangrijke transities

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) formuleert de volgende transities voor de fysieke leefomgeving:

  • circulaire economie;
  • energietransitie;
  • transformatie van vastgoed in de stad;
  • verduurzaming landelijk gebied;
  • versterking van stedelijke regio’s.

Transitiegroepen

In de periode van januari tot en met april zijn diverse follow-upbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van groepsvorming en kijken naar het hele systeem van de vijf transities en de gebreken daarin. De vijf transitiegroepen hebben vervolgens samengewerkt aan een boodschap voor het nieuwe kabinet.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen