Meteorologie en seismologie

Een veelbesproken onderwerp in de overleggen van het OFL over meteorologie en seismologie is de Regeling taken meteorologie en seismologie (Rtms). Deelnemers aan deze overleggen zijn het KNMI, weerbureaus (marktpartijen), gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Regeling taken meteorologie en seismologie

In de periode 2018-2019 was het OFL-meteo betrokken bij de evaluatie van deze regeling. Een aantal deelnemers aan het overleg vormde de begeleidingscommissie voor de evaluatie, die in mei 2019 was gepubliceerd.

Bekijk de Regeling taken meteorologie en seismologie
Bekijk de evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie

Rol OFL-meteo bij evaluatie Rtms

De evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie was voor de voorzitter van het OFL-meteo aanleiding om de rol van het OFL-meteo te heroverwegen. In een brief aan het ministerie van IenW schreef de voorzitter de rol van het OFL-meteo terug te willen brengen tot de wettelijk vastgelegde beleidsmatige adviesrol.

Voor overleg over andere kwesties, zoals de afbakening van taken tussen de markt en KNMI, waren nieuwe afspraken nodig tussen het KNMI, weerbedrijven, gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van IenW. Een nieuwe overlegvorm hiervoor lag volgens de voorzitter voor de hand.

Na de evaluatie van de Rtms zijn de voorbereidingen voor het wijzigen van de Rtms gestart. In het voorjaar van 2021 heeft de staatssecretaris van IenW de ontwerptekst voor de wijziging aan het OFL voorgelegd.  

Bekijk de ontwerpwijziging van de Rtms
Lees de brief van de voorzitter van het OFL-meteo aan het ministerie van IenW
Bekijk de Wet taken meteorologie en seismologie

Evaluatie Wtms

In het najaar van 2021 werd ook de Wet taken meteorologie en seismologie (Wtms) geëvalueerd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het rapport hiervoor in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Bekijk het evaluatierapport van de Wet taken meteorologie en seismologie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen