Meteorologie en seismologie

Een veelbesproken onderwerp in de overleggen van OFL over meteorologie en seismologie is de Regeling taken meteorologie en seismologie (Rtms). Deelnemers aan die overleggen zijn het KNMI, weerbureaus (marktpartijen), gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Regeling taken meteorologie en seismologie

In de periode 2018-2019 was het OFL-meteo betrokken geweest bij de evaluatie van deze regeling. Een aantal deelnemers aan het overleg vormde de begeleidingscommissie voor de evaluatie, die in mei 2019 was gepubliceerd.

Bekijk de Regeling taken meteorologie en seismologie
Bekijk de evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie

Rol OFL-meteo bij evaluatie Rtms

De evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie was voor de voorzitter van het OFL-meteo aanleiding geweest om de rol van het OFL-meteo te heroverwegen. In een brief aan het ministerie van IenW had de voorzitter geschreven de rol van het OFL-meteo terug te willen brengen tot de wettelijk vastgelegde beleidsmatige adviesrol.

Voor overleg over andere kwesties, zoals de afbakening van taken tussen markt en KNMI waren dan nieuwe afspraken nodig tussen het KNMI, weerbedrijven, gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van IenW. Een nieuwe overlegvorm hiervoor lag voor de hand, wat betreft de voorzitter.

Na de evaluatie van de Rtms waren de voorbereidingen voor het wijzigen van de Rtms gestart. In het voorjaar van 2021 had de staatssecretaris van IenW de ontwerptekst voor de wijziging  aan het OFL voorgelegd.  

Bekijk de ontwerpwijziging van de Rtms
Lees de brief van de voorzitter van het OFL-meteo aan het ministerie van IenW
Bekijk de Wet taken meteorologie en seismologie

Evaluatie Wtms

In het najaar van 2021 was ook de Wet taken meteorologie en seismologie (Wtms) geëvalueerd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat had dat rapport in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Bekijk het evaluatierapport van de Wet taken meteorologie en seismologie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.