Meteorologie en seismologie

Een veelbesproken onderwerp in de overleggen van OFL over meteorologie en seismologie is de Regeling taken meteorologie en seismologie (Rtms). Deelnemers aan die overleggen zijn het KNMI, weerbureaus (marktpartijen), gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Regeling taken meteorologie en seismologie

In de periode 2018-2019 is het OFL-meteo betrokken geweest bij de evaluatie van deze regeling. Een aantal deelnemers aan het overleg vormde de begeleidingscommissie voor de evaluatie, die in mei 2019 is gepubliceerd.

Bekijk de Regeling taken meteorologie en seismologie
Bekijk de evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie

Rol OFL-meteo bij evaluatie

De evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie is voor de voorzitter van het OFL-meteo aanleiding geweest om de rol van het OFL-meteo te heroverwegen. In een brief aan het ministerie van IenW schrijft de voorzitter de rol van het OFL-meteo terug te willen brengen tot de wettelijk vastgelegde beleidsmatige adviesrol.

Voor overleg over andere kwesties, zoals de afbakening van taken tussen markt en KNMI zijn dan nieuwe afspraken nodig tussen het KNMI, weerbedrijven, gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van IenW. Een nieuwe overlegvorm hiervoor ligt voor de hand, wat betreft de voorzitter.

Na de evaluatie van de Rtms zijn de voorbereidingen voor het wijzigen van de Rtms gestart. In het voorjaar van 2021 legt de staatssecretaris van IenW de ontwerptekst voor de wijziging voor aan het OFL.  

Bekijk de ontwerpwijziging van de Rtms
Lees de brief van de voorzitter van het OFL-meteo aan het ministerie van IenW
Bekijk de Wet taken meteorologie en seismologie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.