{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"243555"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Natuurinclusief Nationaal Overleg

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het OFL het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) georganiseerd. In het NiNO kwamen koplopers uit onder andere het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, overheden en jongerenorganisaties samen om de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief 2.0 van het Collectief Natuurinclusief te versterken, verbreden en versnellen.

Natuurgebied in Nederland

Collectief Natuurinclusief

Onze natuur en biodiversiteit staan onder druk. Dit terwijl biodiversiteit en natuurlijk kapitaal essentieel zijn voor een gezonde economie en florerende maatschappij. Het Collectief Natuurinclusief zet met haar Agenda Natuurinclusief 2.0 de koers uit naar een natuurinclusieve samenleving. Iedereen die bijdraagt aan de natuurinclusieve beweging is onderdeel van het Collectief Natuurinclusief. Iedereen is welkom en iedereen is nodig.

De Agenda 2.0 werd gefaciliteerd door het Programmabureau Natuurinclusief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Overheden, bedrijven, instellingen en burgers gaven hier vorm aan in tien domeinen, namelijk: bouw, energie, infrastructuur, water, financiële sector, onderwijs, gezondheid, vrijetijdseconomie, landbouw en bedrijventerreinen.

Het NiNO is eigenaar van Agenda Natuurinclusief, en zorgt dat met de Agenda impact en versnelling wordt gemaakt voor de natuurinclusieve transitie.

> Lees meer over Collectief Natuurinclusief

> Bekijk hier de Agenda Natuurinclusief 2.0

Wat was de rol van het OFL?

De afgelopen jaren het OFL het proces tot het komen van een Agenda Natuurinclusief begeleid. Vervolgens heeft het ministerie van LNV het OFL verzocht een onafhankelijk overleg in te richten voor de voortgang en versnelling van de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief, het NiNO. Hierbij is André van der Zande gevraagd als onafhankelijk voorzitter.

> Ga naar het OFL-project Agenda Natuurinclusief

Wat was het doel van NiNO?

Het NiNO heeft in gezamenlijke dialoog de Agenda Natuurinclusief 2.0 vastgesteld. Op 3 november werd deze in ontvangst genomen door demissionair ministers Christianne van der Wal en Hugo de Jonge.

In de volgende fase gaan betrokken partijen in het NiNO in gesprek met overheden en koepels voor het creëren van draagvlak en handelingsperspectief voor de koers van de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit gebeurt met pacten, convenanten en deals. Daarnaast  wordenin de komende jaren de ambities en acties uit de Agenda door het collectief uitgevoerd.

Meer nieuws over NiNO

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meer nieuws over NiNO","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"259518"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen