Circulaire economie

Onze economie (‘take-make-use-waste’) zal de komende decennia leiden tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van het milieu. Daarom is onze huidige regeling sterk toe aan vervanging. Het behoud en de versterking van het natuurlijk (bodem-, water- en lucht-) ecosysteem is nodig voor een gezonde leefwereld. Een alternatief model dat een antwoord biedt voor deze urgentie is de circulaire economie.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten, componenten en grondstoffen volledig herbruikbaar zijn en waarin natuurlijke hulpbronnen worden behouden. Het is de basis voor betere vraag-aanbod-verhoudingen van grondstoffen in de toekomst. In de circulaire economie zijn ketens gesloten en wordt er optimaal gebruik gemaakt van grondstoffen en reststromen, onder meer door producten en processen circulair te ontwerpen, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en de omslag te maken van bezit naar gebruik. Hernieuwbare (bio-)grondstoffen worden optimaal gebruikt door middel van cascadering, een proces waarbij het maximale uit elke grondstof wordt gehaald.

Aanbeveling van de Rli

Belangrijkste aanbevelingen van de Rli voor de transitie naar een circulaire economie:

  • Ga uit van eigen kracht en doe het samen.
  • Maak ook als decentrale overheden de transitie naar een circulaire economie.
  • Onderzoek de maatschappelijke effecten voor de verliezers in een circulaire economie.
  • Onderzoek samen met de stakeholders de mogelijkheden van de Rotterdamse haven als circulaire hub (het punt waar het allemaal samenkomt) van Europa.
  • Ontwikkel innovatieve ideeën voor stadslogistiek, servicelogistiek en retourlogistiek.

Lees hier het Rli-rapport ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’

Uitkomst OFL-werkconferentie 20 oktober 2015

Op 20 oktober 2015 hebben vier werkgroepen samen negentien voorstellen geformuleerd waarmee de transitie naar een circulaire economie verder kan worden gebracht. Hun voorstellen zijn gericht op de wet- en regelgeving, programmering van activiteiten, fiscale instrumenten, het inkoopbeleid van de overheid en op onderwijs en bewustwording.

Meer informatie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen